plikido pobrania

Załatwienie wielu spraw związanych z ubezpieczeniami wymaga złożenia u ubezpieczyciela stosownych dokumentów. Będą Ci niezbędne np., gdy:
  • chcesz dokonać umowy kupna – sprzedaży pojazdu,
  • doznałeś szkody i chcesz zawnioskować o jej likwidację przez ubezpieczyciela,
  • chcesz wypowiedzieć umowę OC z dotychczasowym ubezpieczycielem.
Teraz nie musisz przygotować ich samodzielnie. W bazie dokumentów AMPLIS znajdziesz gotowe do wypełnienia formularze zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Skorzystaj z nich bez opłat.
A jeśli masz pytania lub wątpliwości – skontaktuj się!